دوشنبه ۰۷ فروردین ۱۴۰۲
اعضاء شرکت
آرمان کیان آزاد
رئیس هیئت مدیره
armankian@yahoo.com
طناز زبهیده
مدیرعامل
manager@nanoafzarco.com
مازیار اصغرنژاد
مدیر بازرگانی - عضو هیئت مدیره
commercial@nanoafzarco.com
لیلا زاهد
مدیر فروش
leila.zahed@nanoafzarco.com
ملیکا کریمی
مدیر فروش
melika.karimi@nanoafzarco.com
سمیرا شرقی
کارشناس فروش
s.sharghi@nanoafzarco.com
فاطمه نعمتی
مدیر فروش
f.nemati@nanoafzarco.com
مریم فروتن
مدیر داخلی
info@nanoafzarco.com
علی متقی پور
مدیر مالی
a.pour@nanoafzarco.com
آرزو همایونی
کمک حسابدار
09123720493
شیما کریمی مداحی
مدیر انبار
09331111355
پویا کیان آزاد
مدیر واحد فنی
09124838904
پرسنل نصب و خدمات
نصب و خدمات
09331111355
الهه قربانی
کارشناس فروش
09017489898
e.ghorbani@nanoafzarco.com
مبینا عظیم بیگ
کارشناس فروش
m.azimi@nanoafzarco.com
فرناز تهرانی
مدیر IT
88705600
admin@nanoafzarco.com
عاطفه مومنی
کارشناس فروش
a.momeni@nanoafzarco.com
مهدی خرامیده
کارشناس نصب و راه اندازی
مهدی خورزمان
کارشناس نصب و راه اندازی
متینه براتی
کارشناس فروش
m.barati@nanoafzarco.com
هادی هاشمی
کارشناس نصب و راه اندازی
آرزو جعفرپور
کارشناس فروش
09126908325
a.jafarpour@nanoafzarco.com
بهارک پورابراهیم
حسابدار
الهه یاسینی
حسابدار
حامد رمضانی
کارشناس نصب و راه اندازی
سید جواد حسینی
کارشناس نصب و راه اندازی
محمدرضا محمدپور
تدارکات
صدف زمانی
کارشناس فروش
s.zamani@nanoafzarco.com
ترانه مجابی
کارشناس فروش
t.majabi@nanoafzarco.com
سحر خراسانی
کارشناس فروش
s.khorasani@nanoafzarco.com